Skip Navigation

Java Developer

94873, Gdańsk, Poland;
Dictionary<string, string>
 • string "Poland" = string "Gdańsk"
;

Atos Polska to jeden z największych integratorów na polskim rynku IT.
Jest organizacją utworzoną w wyniku globalnego połączenia francuskich firm Atos oraz Bull w drugiej połowie 2014 roku.
W naszym kraju grupy te reprezentowane były przez trzy odrębnie działające dotychczas firmy: Atos Polska, AMG.net S.A. oraz Bull Polska.
Naszymi klientami są najważniejsi gracze różnych sektorów gospodarki polskiej i światowej.
Wykorzystując nasze technologiczne centra kompetencji mieszczące się w 4 lokalizacjach w Polsce dostarczamy klientom najwyższą jakość usług zarówno w wymiarze lokalnym, jak również międzynarodowym.

Oferujemy Ci zróżnicowane ścieżki rozwoju:

Programowanie Aplikacji Java Web/Java Enterprise

Rozwój i utrzymanie rozwiązań opartych o architekturę rozproszoną, integrujących ze sobą wiele komponentów (aplikacje mobilne, urządzenia przenośne, portale, aplikacje internetowe) przy wykorzystaniu technologii Java/Java EE i całego ekosystemu w niej operującego.

Programowanie Integracji Systemów

Projektowanie, tworzenie oraz utrzymanie rozwiązań i platform integracyjnych zgodnych z SOA oraz EAI w oparciu o technologie Java EE i Spring oraz z wykorzystaniem produktów takich jak Oracle Fusion Middleware, Apache Camel.

W naszej firmie będziesz:

 • Projektować oraz implementować aplikacje w oparciu o najnowsze technologie np.: Java, EJB, Hibernate, REST Web Services, Spring/Spring Boot, AngularJS.
 • Budować aplikacje w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania RedHat (JBoss AS, JBoss Fuse, ActiveMQ), Oracle (WebLogic, Oracle Service Bus, Oracle DB).
 • realizacji utrzymania oraz rozwoju systemów informatycznych w zespołach DEVOPS

Oczekujemy znajomości:

 • Java - ****
 • JEE (JSP/JSF, EJB3.0, JPA/JDBC) oraz Spring, Hibernate - ***
 • RESTful WebService, SOAP WS - ***
 • JavaScript - ***
 • SQL, PL/SQL - ***
 • Analitycznego myślenia - ***
 • Umiejętności pracy w zespole, chęci rozwoju kompetencji - ***
 • Kreatywności i zaangażowania - ***
 • Znajomość angielskiego - ***

.

Apply

Disclaimer : If you receive an emailing asking you to provide your bank details in order to buy an equipment to integrate Atos, please don’t answer to this emailing as it is a fraudulent email.

Can't find the right job for you? Let us help with job alerts.

Sign up